Ośrodek Szkolenia Kierowców STOP

Materiały do nauki

Materiały z zakresu szkolenia teoretycznego:

 1. Plan konsultacji z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i obsługi pojazdów. »
 2. Zasady bezpieczeństwa przejazdu. »
 3. Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce ( Dla pojazdów do 3,5 t. ). »
 4. Droga hamowania. »

1. Plan konsultacji z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i obsługi pojazdów.

Metoda : Wykład zmodyfikowany /pokaz komputerowy zagadnienia i komentarz do animacji i slajdów/.

Temat

Czas

Zagadnienia

Dzień
konsultacji

Temat 1
Wprowadzenie do przepisów ruchu drogowego

4x45’

 1. Przepisy ogólne o ruchu drogowym / zasada ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania, stosowania się do poleceń, sygnałów i znaków oraz przepisów ogólnych /hierarchia/ oraz zasad kulturalnego zachowania.
 2. Podstawowe pojęcia używane w prawie o ruchu drogowym.
 3. Podział znaków i sygnałów drogowych.
 4. Znaki ostrzegawcze i nakazu – zasady umieszczania, interpretacja.

Data zajęć

Temat 2
Podstawy kierowania pojazdem

4x45’

 1. Ruch prawostronny i włączanie się do ruchu.
 2. Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu.
 3. Jazda w ruchu okrężnym.
 4. Prędkość i hamowanie pojazdu.

Data zajęć

Temat 3
Podstawowe manewry na drodze i przecinanie się kierunków

4x45’

 1. Wymijanie, omijanie, cofanie pojazdem.
 2. Wyprzedzanie na drogach.
 3. Przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniami dróg w tym przejazdy kolejowe/film/.
 4. Przecinanie się kierunków ruchu na skrzyżowaniach dróg.

Data zajęć

Temat 4
Przepisy szczegółowe o ruchu drogowym

4x45’

 1. Zasady holowania pojazdów.
 2. Zachowanie wobec pieszych.
 3. Zatrzymanie i postój pojazdów.
 4. Znaki zakazu i znaki poziome – umieszczanie i interpretacja.

Data zajęć

Temat 5
Ostrzeganie na drogach, oświetlenie, dopuszczanie do ruchu

4x45’

 1. Używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
 2. Zasady włączania świateł zewnętrznych pojazdu.
 3. Dopuszczania pojazdów do ruchu /rejestracja, przeglądy techniczne/.
 4. Sygnały na drodze i polecenia wydawane przez kierującego ruchem.

Data zajęć

Temat 6
Używanie pojazdów w ruchu drogowym

4x45’

 1. Przewóz osób i ładunków. Przewóz dzieci samochodem i dzieci do szkół.
 2. Kontrola ruchu drogowego /trzeźwość, punkty karne, cofanie i przywracanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy/. Film Eksperyment.
 3. Znaki drogowe informacyjne - interpretacja i umieszczanie na drogach.
 4. Zasady przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.

Data zajęć

Temat 7
Obsługa pojazdu i technika kierowania

4x45’

 1. Obsługa codzienna i przygotowanie pojazdu do drogi.
 2. Technika ruszania, zmiany biegów w obu kierunkach, ruszania pod górę, jazda ze wzniesienia i na zakrętach dróg.
 3. Zasady działania poszczególnych zespołów , zmiana koła, wyposażenie obowiązkowe pojazdu.
 4. Znaki drogowe uzupełniające, kierunku i miejscowości.

Data zajęć

Temat 8
Pomoc przedlekarska ofiarom wypadków.
/dr Szymański/  

4x45’

 1. Zachowanie w przypadku kolizji i wypadków drogowych.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. Ćwiczenia w udzielaniu pomocy przedlekarskiej.

Data zajęć

 

Opracowała:

mgr Barbara Wysocka

Nr UPR. ZK 0188


Do góry

2. Zasady pierwszeństwa przejazdu.

 1. Pierwszeństwo przejazdu ustala się przed wjazdem na skrzyżowanie dróg.
 2. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.
 3. Ustępujemy pierwszeństwa jadącemu z przeciwka na wprost gdy skręcamy w lewo.
 4. Ustępujemy pierwszeństwa jadącemu z przeciwka i skręcającemu w prawo, gdy skręcamy w lewo.
 5. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, bez względu na to z której strony nadjeżdża na skrzyżowaniach równorzędnych i na przejazdach tramwajowych.
 6. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu w ruchu, na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, na skrzyżowaniach ze znakami podporządkowującymi ruch oraz na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi.
 7. Pierwszeństwo przejazdu wynika ze znaków drogowych umieszczonych na skrzyżowaniu dróg.
 8. Jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa na podstawie znaków drogowych, to należy zastosować jedną z zasad stosowanych na skrzyżowaniu równorzędnym ( zas. 2,3,4 lub 5 ).
 9. Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wynika ze znaczenia sygnału świetlnego nadawanego przez sygnalizator.
 10. Skręcając w drogę dla której ruch jest zamknięty, ustępujemy pierwszeństwa jadącemu drogą dla której ruch jest otwarty. Wyjątek stanowi pojazd szynowy skręcający na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.
 11. Jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa stosując zasadę 9 lub 10, to należy zastosować zasadę 4 lub 5.
 12. Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wynika z postawy kierującego ruchem, niezależnie od umieszczonych na skrzyżowaniu znaków i sygnałów świetlnych.

Do góry

3. Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce / dla pojazdów do 3,5 t /.

1. Strefa zamieszkania - 20 km/h
2. Obszar zabudowany - 50 km/h (w godz. 5.00-23.00)
    - 60 km/h (w godz. 23.00-5.00)
3. Autostrada - 140 km/h
4. Droga ekspresowa dwujezdniowa - 120 km/h
5. Droga ekspresowa jedno jezdniowa - 100 km/h
6. Droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu dla - 100 km/h
  każdego kierunku  
7. Pozostałe drogi - 90 km/h
8. Zespół pojazdów na drogach na których prędkość  
  dopuszczalna wynosi:  
  - powyżej 100 km/h - 80 km/h
  - na pozostałych drogach - 70 km/h
  - w terenie zabudowanym - 50 km/h lub 60 km/h
  - w strefie zamieszkania - 20 km/h
9. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną - 50 km/h
  kierowcy  
10. Pojazd jednośladowy przewożący dziecko do lat 7 - 40 km/h
11. Holowanie pojazdu:  
  - w terenie zabudowanym - 30 km/h
  - poza terenem zabudowanym - 60 km/h

Do góry

4. Droga hamowania:

1. Nawierzchnia asfaltowa sucha:  
  - prędkość 50 km/h - 20 – 30 m
  - prędkość 110 km/h - 90 – 135 m
2. Nawierzchnia asfaltowa mokra:  
  - prędkość 50 km/h - 35 – 52 m
  - prędkość 110 km/h - 130 – 200 m

Do góry